New : การอบรม โดย สโมสร Mind-Set Club
 
 
 
 ทางผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคคลากรจึงได้ส่งพนักงานเข้าร่วมการอบรม "สิ่งมหัศจรรย์ในตัวคุณ" เมื่อวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 จัดโดย สโมสร Mind-Set Club ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะทำให้พนักงานสามารถกำหนดเป้าหมายในชีวิตและกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้อย่างชัดเจน โดยเราต้องการที่จะให้พนักงานมีความสุขในชีวิตและในการทำงานในทุกๆวัน
 
 
 
 
 
 
©2013 Knight Furnish Co.,Ltd. All rights reserved.