Promotion

**** พิเศษสำหรับ เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2557 รับส่วนลด 30% จากมูลค่าสินค้า ****
 
สนใจสั่งซื้อ
บริษัท ไนท์ เฟอร์นิช จำกัด
 
35/170,35/267 หมู่ที่ 1 ซ.ร่วมสุข 8/13 ถ.ติวานนท์-แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
 
โทร. 02-961-4214 , 08-9762-2209  แฟ็กซ์ 02-961-4215
 
©2013 Knight Furnish Co.,Ltd. All rights reserved.