หินสังเคราะห์คืออะไร?
หินสังเคราะห์ทำด้วยอะไร?
หินสังเคราะห์มีกี่แบบ?
หินสังเคราะห์มีกี่เกรด?
 
Knight Furnich มีคำตอบ
 
            หินสังเคราะห์มีสองแบบคือ หินสังเคราะห์อะคริลิก 100% กับหินสังเคราะห์ Polyester โดยจะแตกต่างกันที่ส่วนผสมทางเคมีของสารสังเคราะห์ที่ผสมเข้าไป จึงทำให้หินทั้งสองประเภทมีคุณสมบัติและราคาที่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
 
            หินสังเคราะห์เกรดอะคริลิก 100%  (100% Acrylic Solid Surface) เป็นหินสังเคราะห์เกรดดีที่สุด ผลิตขึ้นมาจากวัสดุจากธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห์และสารเติมแต่ง โดยวัสดุที่มาจากธรรมชาติคืออะลูมินัมไตรไฮเดรต (Aluminum Trihydrateh, ATH) ส่วนวัสดุสังเคราะห์เป็นวัสดุจำพวกโพลิเมอร์ เช่น อะคริลิก (Poly methyl methacrylate, PMMA) โดยวัสดุแต่ละชนิดมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 
            1. อะลูมินัมไตรไฮเดรต (ATH)จะถูกผลิตมาจากหินแร่ที่มีส่วนผสมของอลูมินัม (Hydrargillite) ATH โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นผง มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องป้องกันการลามไฟ (flame retardant) และยับยั้งการเกิดควัน (Smoke suppression) ATH ที่คุณภาพดีจะมีลักษณะเป็นฝุ่นแป้งละเอียด หากนำมาผลิตเป็นหินสังเคราะห์จะทำให้หินสังเคราะห์มีผิวละเอียด สวยงาม
 
ภาพที่1 อะลูมินัมไตรไฮเดรต (Aluminum Trihydrateh, ATH)
 
            2. อะคริลิกเป็นโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งที่สามารถคืนรูปได้ (Thermoplastic) มีคุณสมบัติเด่นคือ มีความเหนียว (Toughness), ทนทานต่อแรงกระแทก (Impact Strength) เนื้อวัสดุมีความใสและแวววาว (Transparent) สามารถเชื่อมต่อเป็นเนื้อเดียวกัน (Chemical Welding) จนรอยต่อเล็กมากแทบไม่เห็นรอยต่อ ดัดโค้งขึ้นรูปได้ (Thermoforming) ทนกรด ด่าง และ สารเคมีได้ดี ด้วยคุณสมบัติที่กล่าวมาข้างต้น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจึงใช้ อะคริลิก เป็นวัสดุทำอุโมงค์ใต้น้ำแทนกระจก นอกจากนี้อะคริลิกยังมีคุณสมบัติทนต่อสภาวะอากาศและแสงแดดได้ดี (Weather resistant) จึงได้ถูกนำไปใช้เพื่องานตกแต่งภายนอกได้อีกด้วยเช่น ป้ายโฆษณาภายนอกอาคาร ที่สำคัญอะคริลิกสามารถนำไปรีไซเคิลได้เป็นการลดปัญหาขยะและภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย
 
ภาพที่ 2 อุโมงค์ใต้น้ำทำจากอะคริลิก
(ภาพและข้อมูลจาก MTEC, http://www.mtec.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=577&Itemid=36)
 
            3. สารเติมแต่ง (Additive) เป็นสารที่ช่วยช่วยเสริมคุณสมบัติเดิมของวัสดุให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น เช่น สารยับยั้งเชื้อรา สารต้านทานรังสียูวี
 
            หินสังเคราะห์เกรดอะคริลิก 100% จะรวมคุณสมบัติของ ATH คือ ไม่ลามไฟ, ยับยั้งการเกิดควัน และคุณสมบัติอะคริลิกคือเหนียว แวววาว ดัดโค้งได้ ทนทานต่อแสงแดดและสภาวะอากาศภายนอก สามารถรีไซเคิลได้ นอกจากนี้ยังมีสารเติมแต่งอื่นๆ ที่ช่วยเสริมคุณสมบัติของหินให้ดียิ่งขึ้นเช่น สารยับยั้งเชื้อรา สารป้องกันรังสียูวี
 
            หินสังเคราะห์เกรดผสม (Acrylic-modified polyester solid surface) มีชื่อทางการค้าหลายชื่อเช่น หินสังเคราะห์ Polyester, หินสังเคราะห์ Modified (ต่อไปนี้ใช้ชื่อว่า หินสังเคราะห์ Polyester) ผลิตขึ้นมาจากวัสดุจากธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห์และ สารเติมแต่ง โดยภาพรวมแล้วหินสังเคราะห์แบบ Polyester ต่างกับหินสังเคราะห์เกรดอะคริลิก 100% ตรงที่จะลดปริมาณอะคริลิกลงแล้วเติมโฟลีเอสเตอร์แบบไม่อิ่มตัวเข้าไปแทนเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต โดยโฟลีเอสเตอร์แบบไม่อิ่มตัวมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 
            โพลีเอสเตอร์ไม่อิ่มตัว (Unsaturated Polyester, UP)  เป็นพลาสติกชนิดคืนรูปไม่ได้ (Thermosetting) กล่าวคือไม่สามารถนำมาหลอมเหลวใหม่ได้ มีคุณสมบัติเด่นคือ ทนกรด ด่าง สารเคมีได้ดี ทนต่อแรงกระแทกได้ดี (Impact Strength) แต่จะไม่เหนียว และใสเท่ากับอะคริลิก และไม่สามารถดัดโค้งได้เหมือนอะคริลิก ส่วนใหญ่โพลีเอสเตอร์ไม่อิ่มตัวจะถูกนำไปใช้งานหล่อไฟเบอร์คลาสทำชิ้นส่วนเรือ ขวดน้ำ หรือ งานผลิตเม็ดกระดุมต่างๆ (ข้อมูลจาก MTEC,  http://www.mtec.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=178)
 
ภาพที่ 3 งานหล่อไฟเบอร์กราสและหล่อรูปปั้นโดยใช้โพลีเอสเตอร์ไม่อิ่มตัว
(ภาพจากบริษัท MK POLYESTER , http://www.muikwang.com/images/column_1337914354/polyesterresin.pdf)
 
            หินสังเคราะห์เกรดผสมที่มีโพลีเอสเตอร์ไม่อิ่มตัวเป็นส่วนประกอบจะไม่สามารถรีไซเคิลได้ ไม่สามารถดัดโค้งได้ เนื่องจากเป็นพลาสติกชนิดคืนรูปไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามหินสังเคราะห์เกรดผสมยังมีอะคริลิกเป็นส่วนผสมอยู่บ้างจึงยังมีคุณสมบัติมันวาว และเหนียวอยู่เล็กน้อย แต่จะไม่เท่ากับแบบอะคริลิก100% ส่วนความสามารถต้านทานสภาวะอากาศและแสงแดดจะลดลงไปด้วยเช่นเดียวกัน
 
ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติหินสังเคราะห์อะคริลิก 100% กับ หินสังเคราะห์ Polyester และหินธรรมชาติ
 
คุณสมบัติวัสดุ
หินสังเคราะห์อะคริลิก 100%
Krion และ Samsung
หินสังเคราะห์ Polyester
หินธรรมชาติ 
1.มีหลายลายหลากสีสันให้เลือกใช้งาน
2.ไม่ลามไฟ
ผ่านมาฐาน
UBC CLASS1
ผ่านมาฐาน
UBC CLASS1
ผ่านมาฐาน
UBC CLASS1
3.ไม่ซึมน้ำ ถูกสุขอนามัย ไม่เป็นแหล่งเพาะ
พันธ์เชื้อโรค
ผ่านมาตรฐาน
(Staron, ASTM G22)
(Krion, ISO846)
ผ่านมาตรฐาน
ASTM G22
มีรูพรุน เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค
4.สามารถทนสารเคมีได้มากกว่า
130 ชนิด
เป็นรอยด่าง
5.สามารถดัดโค้งเป็นรูปทรงต่างๆ ได้
สามารถดัดโค้งเนื่องจาก
เป็นอะคริลิก
ไม่สามารถดัดโค้งได้
เนื่องจากเป็นโพลีเอสเตอร์
ไม่สามารถดัดโค้งได้
เนื่องจากเป็นวัสดุธรรมชาติ
6.สีสันสวยงาม ไม่เปลี่ยนแปลง
(Color Stability)
ผ่านมาตรฐาน
(Staron, NEMA LD3)
(Krion, ISO4586)
ไม่ระบุว่าผ่านการทดสอบ
ไม่ระบุว่าผ่านการทดสอบ
7.ไม่เป็นพิษหรือปล่อยสารพิษออกมา (Toxicity)
ผ่านมาตรฐาน LC 50
ไม่ระบุว่าผ่านการทดสอบ
มีรูพรุน เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค
8.สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Recycle)
9.สามารถใช้กับงานตกแต่งภายนอกได้
(เฉพาะ KRION)
 

Download หินสังเคราะห์คืออะไร
วันที่   09-08-56

 
©2013 Knight Furnish Co.,Ltd. All rights reserved.