การเลือกซื้อหินสังเคราะห์และข้อควรระวัง
 
            หินสังเคราะห์หากแบ่งตามคุณภาพสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ หินสังเคราะห์เกรดอะคริลิก 100% กับหินสังเคราะห์เกรดผสมโพลีเอสเตอร์ การเลือกใช้ต้องดูจากการใช้งานและงบประมาณเป็นหลักหากเป็นหินสังเคราะห์สำหรับใช้งานภายนอกต้องใช้หินสังเคราะห์ยี่ห้อ KRION เท่านั้นเนื่องจากผู้ผลิตแนะนำให้ใช้กับงานภายนอกโดยเฉพาะ และมีผลงานการติดตั้งจนเป็นที่ยอมรับแล้วในต่างประเทศอย่างมากมาย ส่วนงานตกแต่งภายในที่เป็นงานดัดโค้งรูปทรงอิสระต่างๆ (Organic Form) ต้องการความเงางาม มีสีสันคงทนไม่เปลี่ยนแปลง แนะนำให้ใช้หินสังเคราะห์อะคริลิก 100% เนื่องจากหินสังเคราะห์อะคริลิก 100% สามารถดัดโค้งได้มีสีสันคนทน (ผ่านมาตรฐาน NEMA LD-3) และสามารถรีไซเคิลได้ ส่วนงานตบแต่งภายในที่มีลักษณะตรงๆ ไม่มีส่วนโค้งเว้า และไม่ได้ต้องการสีสันคงทนถาวรมากนัก แนะนำให้ใช้หินสังเคราะห์ Polyester เนื่องจากมีราคาจำหน่ายที่ถูกกว่า โดยควรนำไปใช้กับงานที่ไม่ได้ต้องการความคงทนถาวรมากนักส่วนใหญ่ได้แก่ งานโชว์รูมที่ใช้งานเพียงชั่วคราว หรือผู้ซื้อที่มีงบประมาณจำกัด
 
ควรซื้อหินสังเคราะห์ยี่ห้ออะไร?
 
หินสังเคราะห์มีมากมายหลากหลายยี่ห้อและหลากหลายสีสัน ควรเลือกซื้ออย่างไร เบื้องต้นผู้ซื้อควรมีเป้าหมายว่า มีงบประมาณเท่าใด สีอะไร และต้องการหินสังเคราะห์แบบอะคริลิก 100% หรือแบบ Polyester เมื่อตั้งเป้าหมายได้แล้วควรเลือกซื้อหินสังเคราะห์ให้ตรงตามที่ต้องการ หากผู้ขายไม่ระบุว่าเป็นหินสังเคราะห์ประเภทใดควรสอบถามให้ชัดเจน จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้รับมาเปรียบเทียบระหว่างราคากับคุณภาพหินที่ได้รับ หากราคาใกล้เคียงกัน ได้หินคุณภาพใกล้เคียงกันก็ควรเลือกยี่ห้อที่เชื่อถือได้มีผลงานชัดเจน โดยผู้ซื้ออาจนำชื่อยี่ห้อไปหาบน www.google.com ก็ได้ หากยี่ห้อนั้นๆ ไม่มีตัวตน หรือมีตัวตนเฉพาะในประเทศไทยก็ควรพิจารณาพิจารณาให้รอบคอบ เพราะอาจจะเป็นสินค้า OEM ที่ไม่มีแหล่งผลิตที่แน่นอน เช่น โฆษณาว่า ผลิตอิตาลีแท้จริงแล้วอาจผลิตในประเทศจีนก็เป็นได้ ที่สำคัญผู้ขายควรเป็นตัวแทนจำหน่ายของหินสังเคราะห์ยี่ห้อนั้นๆ อย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้ซื้อมั่นใจได้ว่ารับสินค้าตามยี่ห้อที่สั่งซื้อไปจริงและได้รับบริการหลังการขายอย่างเป็นถูกต้อง ยุติธรรม
 
ข้อควรระวัง ในการเลือกซื้อหินสังเคราะห์
 
            การซื้อหินสังเคราะห์นั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือซื้อหินสังเคราะห์แบบอะคริลิก 100% จากยี่ห้อ A ก็ควรได้รับสินค้าตามที่สั่ง แต่ในความเป็นจริงผู้ซื้ออาจติดต่อกับผู้รับเหมา ตกแต่งบ้าน ซึ่งไม่ได้ซื้อกับผู้จำหน่ายหินสังเคราะห์โดยตรง ดังนั้นผู้ซื้อควรขอใบรับรองสินค้าจากผู้จำหน่ายหิน ผ่านทางผู้รับเหมาได้ โดยใบรับรองควรระบุวันที่จำหน่ายและชนิดยี่ห้อของหินอย่างชัดเจน เนื่องจากปัจจุบันนี้มีผู้จำหน่ายอิสระที่ไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายเฉพาะยี่ห้อเกิดขึ้นมาใหม่อย่างมากมาย ผู้ซื้อจึงควรขอรับใบรับรองสินค้าจากผู้แทนจำหน่ายหินยี่ห้อนั้น ๆ เพื่อเป็นการยืนยันว่าซื้อหินยี่ห้อ A ได้รับสินค้าจากยี่ห้อ A จริง
 
จะรู้ได้อย่างไรว่าได้รับหินสังเคราะห์อะคริลิก 100%
 
            หินสังเคราะห์เกรดอะคริลิก 100% กับแบบ Polyester หลังจากติดตั้งไปใหม่ๆ ไม่สามารถแยกออกด้วยตาเปล่า เนื่องจากหินจะได้รับการเคลือบแว๊กให้มันวาวเหมือนๆ กัน แต่เมื่อใช้งานเป็นระยะเวลาเพียง 1-2 เดือน แว๊กเหล่านั้นจะหลุดออก จึงทำให้เห็นเนื้อหินจริง แล้วจึงสังเกตและแยกประเภทของหินได้ แต่การทำแบบนี้มีความยุ่งยาก และจะรู้ได้หลังติดตั้งงานไปแล้ว(จ่ายเงินแล้ว) ดังนั้นก่อนติดตั้งหินท่านสามารถดูด้านหลังหินได้ เนื่องจากด้านหลังหินยี่ห้อนั้น ๆ จะพิมพ์ยี่ห้อลงไปด้วย ซึ่งเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการพิสูจน์ยี่ห้อของหินนั้นๆ
 
การเลือกซื้อหิน Staron
ด้านหน้า
ด้านหลัง
บริเวณสันหิน
 
การเลือกซื้อหิน Krion
ด้านหน้า
ด้านหลัง
บริเวณสันหิน
 
            อย่างไรก็ตามยี่ห้อที่ติดอยู่ด้านหลังของหินอาจลบเลือนไปได้เพียงจากขั้นตอนการผลิต ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดจึงควรขอรับใบรับรองจากผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
 
ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติหินสังเคราะห์อะคริลิก 100% กับ หินสังเคราะห์ Polyester และหินธรรมชาติ
 
คุณสมบัติวัสดุ
หินสังเคราะห์อะคริลิก 100%
Krion และ Samsung
หินสังเคราะห์ Polyester
หินธรรมชาติ 
1.มีหลายลายหลากสีสันให้เลือกใช้งาน
2.ไม่ลามไฟ
ผ่านมาฐาน
UBC CLASS1
ผ่านมาฐาน
UBC CLASS1
ผ่านมาฐาน
UBC CLASS1
3.ไม่ซึมน้ำ ถูกสุขอนามัย ไม่เป็นแหล่งเพาะ
พันธ์เชื้อโรค
ผ่านมาตรฐาน
(Staron, ASTM G22)
(Krion, ISO846)
ผ่านมาตรฐาน
ASTM G22
มีรูพรุน เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค
4.สามารถทนสารเคมีได้มากกว่า
130 ชนิด
เป็นรอยด่าง
5.สามารถดัดโค้งเป็นรูปทรงต่างๆ ได้
สามารถดัดโค้งเนื่องจาก
เป็นอะคริลิก
ไม่สามารถดัดโค้งได้
เนื่องจากเป็นโพลีเอสเตอร์
ไม่สามารถดัดโค้งได้
เนื่องจากเป็นวัสดุธรรมชาติ
6.สีสันสวยงาม ไม่เปลี่ยนแปลง
(Color Stability)
ผ่านมาตรฐาน
(Staron, NEMA LD3)
(Krion, ISO4586)
ไม่ระบุว่าผ่านการทดสอบ
ไม่ระบุว่าผ่านการทดสอบ
7.ไม่เป็นพิษหรือปล่อยสารพิษออกมา (Toxicity)
ผ่านมาตรฐาน LC 50
ไม่ระบุว่าผ่านการทดสอบ
มีรูพรุน เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค
8.สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Recycle)
9.สามารถใช้กับงานตกแต่งภายนอกได้
(เฉพาะ KRION)
 
Download การเลือกซื้อหินสังเคราะห์
วันที่   09-08-56

 
©2013 Knight Furnish Co.,Ltd. All rights reserved.