News >>

โครงการหรรษาพาทีมงาน​ ไนท์​ เฟอร์​นิช​ ไปล่องแก่ง​ ณ​ เขื่อนขุนด่านปราการชล ที่จังหวัดนครนายก
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานได้สร้างสุขและผ่ อนคลายความเครียด จึงจัดให้มีโครงการหรรษาขึ้น
อีกหนึ่งความภูมิใจ ในส่วนประกอบเล็กๆ 
เคาน์เตอร์หินสังเคราะห์ อะคริลิก 100% ทนกรด ด่าง ไร้รอยต่อ ไม่ซึมน้ำ ไม่มี toxic เหมาะกับสุขภาพอนามัยที่ดี
งานสัมมานา "นวัตกรรมงานหินสังเคราะห์" 
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ห้องบุษบา ชั้น 5 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ครั้งที่ 1/2560 เวลา 08.00 น.- 17.00 น.
บริษัท ไนท์ เฟอร์นิช จำกัด ได้รับรางวัลหินสังเคราะห์ อันดับหนึ่งในใจผู้ออกแบบปี 2015
อีกหนึ่งความภูมิใจของบริษัท ไนท์ เฟอร์นิช จำกัด ได้รับรางวัลหินสังเคราะห์ อันดับหนึ่งในใจผู้ออกแบบปี 2015 ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้า ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา ที่ได้รับเกรียตินี้ และพยายามจะปรับปรุงให้ดีมากขึ้นต่อไปเรื่อยๆ ในคุณภาพสินค้า คุณภาพงานเพื่อให้ตรงตามความต้องของลูกค้าได้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
สวัสดีปีใหม่ 2559 ลาทีปีเก่า กับงานเลี้ยงสังสรรค์ ปีใหม่ที่ บริษัท ไนท์ เฟอร์นิช จำกัด
สวัสดีปีใหม่ ขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นคนใหม่ เริ่มกับสิ่งใหม่ ๆ ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ
Fenn Young Designers Award 2013
ร่วมงาน Fenn Designers Award 2013 ทางบริษัทร่วมเป็นผู้สนับสนุนงานการแข่งขันประกวดการออกแบบ Designers ประจำปี 2013 บรรยากาศภายในงาน เต็มไปด้วยความปลื้มปิติ ของผู้ออกแบบในหลายๆฝ่าย หลายๆประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ภาพข่าวผู้บริหารเยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิตหินสังเคราะห์ KRION The Solid Surface from The Porcelanosa Group
ณ ประเทศสเปน

เมื่อวันที่ 21-26 พฤษภาคม 2556 คณะผู้บริหารบริษัท ไนท์ เฟอร์นิช จำกัด ร่วมกับผู้บริหารของบุญถาวร บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด และบริษัทผู้ออกแบบในประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน Krion เพื่อได้เรียนรู้กระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน
ภาพข่าวสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
ทางบริษัท ไนท์ เฟอร์นิช จำกัด ได้จัดสัมมนาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่พนักงาน ให้พนักงานได้มีความรู้ มีทักษะในการทำงาน พร้อมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทำงาน
 
ภาพข่าวท่องเที่ยวประจำปี 2556
ทางบริษัท ไนท์ เฟอร์นิช จำกัด ได้จัดท่องเที่ยวประจำปีให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานได้สันทนาการ ผ่อนคลาย มีความรักสามัคคีกันภายในบริษัท
 
ภาพข่าวผู้บริหารเยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิต Samsung Staron
ผู้บริหารได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิตหินสังเคราะห์ Samsung Staron ณ ประเทศเกาหลี เพื่อความเข้าใจในกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน มีความพร้อมที่จะส่งออกสินค้าหินสังเคราะห์เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย
 
ภาพข่าวผู้บริหารเยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิต Eco panel
ผู้บริหารได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิต Eco panel เพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนการผลิต และศักยภาพของโรงงานที่พร้อมจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และมีดีไซน์ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองการออกแบบที่เน้นธรรมชาติและความสวยงาม
 
 
©2013 Knight Furnish Co.,Ltd. All rights reserved.