Contact Information
 
 
 
บริษัท ไนท์ เฟอร์นิช จำกัด
(เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135553014114)

35/170,35/267 หมู่ที่ 1 ซ.ร่วมสุข 8/13 ถ.ติวานนท์-แจ้งวัฒนะ
ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
 
Phone :
02-961-4213-14
089-762-2209
098-393-0995
081-174-7988
081-735-5053
081-172-9949
081-919-6227
Website : 
E-mail :
 
 
 
 

 

 
ส่งข้อความถึงเรา
©2013 Knight Furnish Co.,Ltd. All rights reserved.