บริษัทไนท์ เฟอร์นิช จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย ติดตั้งหินสังเคราะห์ SAMSUNG STARON จากประเทศเกาหลี และ KRION จากประเทศสเปน รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ หินโปรงแสง และ
Eco panel แบรนด์ Cherry อ่างสำเร็จรูป และอ่างประกอบ
แบรนด์ Knight Synthetic
หินโปร่งแสง Cherry
อ่างสำเร็จรูป Knight Synthetic
หินสังเคราะห์ KRION the Porcelanosa Group
หินสังเคราะห์ SAMSUNG STARON
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การปรับตัวเข้าสู่ "Thailand 4.0" 
ทีมผู้บริหารให้ความสำคัญในการพัฒนาตนเองและต้องการให้องค์กรสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทย "Thailand 4.0"
 
การอบรม โดย สโมสร Mind-Set Club 
ทางผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคคลากรจึงได้ส่งพนักงานเข้าร่วมการอบรม "สิ่งมหัศจรรย์ในตัวคุณ"
 
 
 
 
ประเมินโครงการวิจัยฯ ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา ทางคณะของสวทช.ได้เข้ามาร่วมประชุม

Krion ส่งผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสเปนมาให้ความรู้ใหม่ๆ
เมื่อวันที่ 12-15 มิถุนายน 2561 ทีมผู้เชียวชาญ จาก Krion มานำเสนอเทคนิคใหม่ๆและการนำหินไปใช้ในรูป
 
 
 
เคาน์เตอร์หินสังเคราะห์ อะคริลิก 100% ทนกรด ด่าง ไร้รอยต่อ ไม่ซึมน้ำ ไม่มี toxic เหมาะกับสุขภาพอนามัยที่ดี
update : 23 04 2018
 
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ห้องบุษบา ชั้น 5 วันที่ 18 พฤษภาคม...
update : 12 05 2017
 
 
 
 
 
อีกหนึ่งความภูมิใจของบริษัท ไนท์ เฟอร์นิช จำกัด ได้รับรางวัล...
update : 08 02 2016 
 
 
 
 
ทางบริษัทร่วมเป็นผู้สนับสนุนงาน
การแข่งขันประกวดการออกแบบDesigners ประจำปี 2013...
update : 08 05 2014
 
ขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง...
update : 08 02 2016
 
©2013 Knight Furnish Co.,Ltd. All rights reserved.